Socha Ježíše

Česká Skalice
Socha Ježíše
AutobusemČeská Skalice, Husovo náměstí, 850 m
VlakemČeská Skalice, žel. st., 1,7 km

Nachází se v Malé Skalici na Hurdálkově náměstí. Je na něm vytesáno: „Roku Páně 1900. Ježíš Kristus. Bůh. Člověk. Kristus vítězí, Kristus vládne, Kristus kraluje. Kristus lid svůj od všeho zlého vysvobozuje.“