Osobnosti

Koho byste měli znát?
Osobnosti Slavní rodáci a patrioti

Česká Skalice je rodištěm či působištěm mnoha významných osobností. Kromě Boženy Němcové, tehdy ještě Barbory Panklové, zde působili obrozenci Josef Arnošt Kolísko, který pracoval jako učitel a byl organizátorem osvětových akcí ve městě a okolí, a František Hurdálek, který stál u zrodu první jiřinkářské společnosti v Čechách. Tato skupina se zprvu věnovala tehdy módnímu pěstování jiřin a následně založila tradici Jiřinkových slavností.

Významnými průmyslníky především v oblasti textilní výroby byly rodiny Bartoňů a Čerychů, které se díky sňatku zástupců obou rodů na počátku 20. století spojily. Bartoňové vybudovali v České Skalici první barvírnu a tiskárnu, z rodiny Čerychovy jsou nejznámějšími zástupci bratři Jiří a Ladislav, kteří část svého života prožili v zahraničí a po restituci darovali rodinnou vilu k dobročinným účelům.