Okruh Boženy Němcové

Česká Skalice
Okruh Boženy Němcové Zveme vás k projížďce po značené cyklotrase v tomto kulturním a přírodními zajímavostmi nabitém koutu Kladského pomezí. Trasa je v terénu značena dle značení KČT jako č. 4018, celková délka je cca 35 km. Okruh je vhodný pro horská kola, vede údolím řeky Úpy a kolem rybníků Špinka a Brodský. Zvládnou jej i větší děti.
AutobusemČeská Skalice, náměstí, 200 m
VlakemČeská Skalice, žel. st., 2 km
Česká Skalice - Ratibořice - Havlovice - Červený Kostelec - Řešetova Lhota - Studnice - Zlíč - Česká Skalice

Zajímavosti na trase:

Česká Skalice - stará radnice na Husově náměstí, korintský sloup se sochou Panny Marie na náměstí, Muzeum Boženy Němcové, Barunčina škola, kostel Nanebevzetí Panny Marie, socha Barunky Panklové

Naučná stezka Babiččino údolí - 18 infotabulí na cestě z České Skalice do Ratibořic

Ratibořice - dějiště Babičky Boženy Němcové, empírový lovecký pavilon, zámek Ratibořice, Rudrův mlýn, historický vodní mandl, pomník Babičky s vnoučaty, Staré Bělidlo, Viktorčin splav

Národní přírodní památka Babiččino údolí - člověkem šetrně kultivovaná krajina v údolí řeky Úpy s bohatým zastoupením rozptýlené zeleně; údolní stráně s listnatými a smíšenými lesy se vzácnou flórou a faunou, ukázka starého lužního lesa s mohutnými duby

Rýzmburský altán - Ze zdiva rozvalin bývalého Rýzmburského hradu nechal vévoda Petr Kuronský v roce 1798 postavit altán; v roce 1912 mu byla sejmuta svrchní část a nahrazena dřevěnou stavbou na zpevněné kamenné podezdívce

Slatinská zvonice a Boušín - kostel a fara z Jiráskovy kroniky U nás

Havlovice - místní poznávací okruh se 24 tabulemi, sportovní areál, stezka Po stopách erbu zlatého třmene

Havlovický mlýn - rodiště pátera Havlovického z Jiráskovy kroniky U nás

Vízmburk - zřícenina středověkého hradu na zalesněném ostrohu

Devět křížů - osada; u silnice stojí kamenný kříž, původně jich zde bylo devět; podle pověsti zde byl zabit vízmburský pán Heřman a jeho zbrojnoši

Červený Kostelec - kostel sv. Jakuba Většího, barokní mariánský sloup, Kalvárie, pamětní síň B. Němcové v domě čp. 127, rekreační rybníky Brodský a Špinka.

Třtice - pramen minerální vody

Studnice - kostel sv. Jana Nepomuckého, fara přestavěná z původní tvrze

Zlíč
- parková úprava u křižovatky se sochou Boženy Němcové, vojenský hřbitov před Českou Skalicí, kde jsou pochováni rakouští a pruští vojáci padlí v bojích prusko-rakouské války roku 1866