Muzeum Boženy Němcové

Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové První české literární muzeum
AutobusemČeská Skalice, Husovo náměstí, 550 m
VlakemČeská Skalice, žel. st., 1,4 km

Muzeum Boženy Němcové bylo do prostor bývalé zájezdní hospody „U českého lva“ vystavěné v roce 1824 přestěhováno ze staré radnice v roce 1962 u příležitosti 100. výročí spisovatelčina úmrtí. Kromě expozic, které představují komplexní pohled na život i tvorbu Boženy Němcové, je významným počinem tohoto muzea obnovení tradice Jiřinkových slavností. Výstava jiřin se každoročně koná na začátku září. Nachází se zde rovněž stálá expozice Bitva u České Skalice 28. 6. 1866. Své místo zde trvale má i galerie obrazů Julie Winterové Mezerové a Josefa Vondráčka.