Boušínská studánka – kaple

Slatina nad Úpou
Boušínská studánka – kaple
AutobusemSlatinský most 2km
Vlakem

Můžeme se k ní dostat po lesní cestičce, která vede v lese pod kostelem Navštívení Panny Marie. Boušínská kaple je na místě studánky, ke které se váže pověst o uzdravení hluchoněmé dcerky Jana Litobořského z Chlumu, jež se ztratila v hlubokém lese nad divoce pádící Úpou. Ve stráni však zahlédla studánku. Unavená pláčem i strachem se z ní napila - a stal se zázrak. Náhle promluvila a uslyšela i štěkot psa, jehož pán ji dovedl zpět k rodičům.