Studnice


Obec je tvořena místními částmi – Bakov, Řešetova Lhota, Starkoč, Studnice, Třtice, Všeliby a Zblov. Obec několikrát vyhrála regionální soutěž ,,Obec roku“. Působí zde několik zájmových spolků, konají se zde akce v souvislosti s udržováním tradicí, zvyků a obyčejů.Studnice

Jméno Studnice pochází od studny s pramenitou vodou, která byla umístěna uprostřed obce. V obci se též nacházela tvrz, která byla v 18. století přestavěna na faru, ve které pobýval obrozenecký historik, kněz a spisovatel Josef Myslimír Ludvík. Nyní tato budova slouží jako sídlo obecního úřadu, knihovny a prostory pro zájmovou činnost.

sat
Kontakt na obec
AdresaStudnice 1,549 48 Studnice Telefon