Železnice v České Skalici

Zajímavosti - Česká Skalice

Železnice měla v bitvě u České Skalice zásadní význam. Záměr vybudovat v tomto směru železniční trať vznikl v roce 1856, o rok později se trať začala stavět. Přestože práce probíhaly na několika místech současně, byla trasa Jaroměř – Česká Skalice (tehdy Böhmisch Skalitz) otevřena 1. května 1959. Do podzimu téhož roku však ještě pokračovaly stavební práce na dalších úsecích směrem k Velkým Svatoňovicím, a provoz byl proto zahájen v září 1859.

V roce 1865 bylo vydáno povolení k pokračování výstavby trasy do Trutnova. Práce však byly přerušeny prusko-rakouskou válkou, která Trutnov zasáhla pouhý den před bitvou u České Skalice.
Železnice v České Skalici
sat