Typový kříž na hromadném hrobě

Pomníky -

Zarostlý a poškozený pomník byl náhodně nalezen ochránci přírody v r. 2006 a označen Komitétem 1866 v r. 2011


Typový kříž na hromadném hrobě
sat