Hromadný hrob

Pomníky - Česká Skalice - Malá Skalice

Hromadný hrob označený typovým křížem s kovovým oplocením. Podle zápisů faráře Josefa Samohrda je zde také pohřben rakouský setník Gregor Coulin od pěšího pluku č. 32.

Gregor Coulin

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 střelen z pušky přímo do srdce. Pohřben v Malé Skalici 30. 8. farářem Josefem Samohrdem pravděpodobně v místě, které je dnes označeno typovým křížem. 

Vzpomínka:

„Při dlouhé srážce ustoupila rakouská armáda, napřed z farské louky volným krokem. Kolem fary jeli kyrysníci, pak huláné – a tu se hrnula pěchota pruská do vinice a rakouská přes pole k faře. Fara byla posypána kulemi a granátami rozbita. Při této srážce u fary padl udatný rakouský vojín, dle ode mne udaného popisu těm, kteří toho pána znali: Setník Řehoř Coulin, od 8 mé setniny pluku von Este. Střelen z pušky přímo k srdci. Coulin Řehoř narozen v Bukurešti ve Walachii, před nepřítelem padl zde za plotem rolníka Řezníčka a jest mou vlastní rukou s pomocí kostelníka Řezníčka na tom samém místě pochován.“

Ze vzpomínek faráře Josefa Samohrda

Opraven Komitétem 1866 v r. 2011


Hromadný hrob

Evidenční číslo MO CZE5209-39229

  • Hromadný hrob
  • Hromadný hrob
sat