Typový kříž na hromadném hrobě

Pomníky - Česká Skalice - Malá Skalice

Společný hrob vojáků padlých v blízkosti farní budovy. Podle zápisů faráře Josefa Samohrda je zde také pohřben rakouský setník Gregor Coulin. Kolem pomníku původně procházela kamenná zídka.

Vzpomínka:

„Při dlouhé srážce ustoupila rakouská armáda, napřed z farské louky volným krokem. Kolem fary jeli kyrysníci, pak huláné – a tu se hrnula pěchota pruská do vinice a rakouská přes pole k faře. Fara byla posypána kulemi a granátami rozbita. Při této srážce u fary padl udatný rakouský vojín, dle ode mne udaného popisu těm, kteří toho pána znali: Setník Řehoř Coulin, od 8 mé setniny pluku von Este. Střelen z pušky přímo k srdci. Coulin Řehoř narozen v Bukurešti ve Walachii, před nepřítelem padl zde za plotem rolníka Řezníčka a jest mou vlastní rukou s pomocí kostelníka Řezníčka na tom samém místě pochován.“

Ze vzpomínek faráře Josefa Samohrda

Opraven Komitétem 1866 v r. 2011


Typový kříž na hromadném hrobě

Opraven Komitétem 1866 v r. 2011  • Typový kříž na hromadném hrobě
  • Typový kříž na hromadném hrobě
sat