Typový kříž na hromadném hrobě

Nálezy - Provodov-Šonov, les Dubno

Typový kříž na hrobě nejméně jednoho pruského vojáka od fyzilírského pluku č. 37.

Pomník zřízen Komitétem 1866 v r. 2004.
Typový kříž na hromadném hrobě

„Z kraje listopadu roku 2003 došlo na lesní mýtině zvané Bathildina louka k nálezu kosterních pozůstatků několika pruských vojáků. V místě odvodňovací strouhy, která dělí mýtinu na dvě části, byla pomocí detektoru kovu nalezena mosazná krytka ústí hlavně pušky jehlovky značená F. R. 37. 5347. 12. 121. (Slezský střelecký pluk č. 37, setnina č. 12, číslo zbraně 121 a výrobní číslo jehlovky 5347). Při průzkumu okolí tohoto místa se ozvaly další signály ohlašující barevný kov. Jednalo se o několik pruských nepoužitých střel do pušky a klasické knoflíky ze zbrojního kabátu. Vše bylo roztroušeno na malém prostoru a při detailnějším průzkumu vydala zem ještě mosazné součásti výstroje jako spodní část kování pochvy pruského fyzilírského bodáku vz. 1860, masivní hák z nosného řemene tornistry a protikus k opaskové přezce. S nálezem manžetových knoflíků došlo i k odkrytí článků prstů nacházejících se přibližně 15 cm pod povrchem. O nálezu byl vyrozuměn archeolog Mgr. J. Tůma, avšak pro nepřízeň počasí se průzkum uskutečnil až na jaře následujícího roku.

Bližší ohledání místa nálezu proběhlo v dubnu roku 2004. Po částečném odkrytí ruky, páteře i pánve se jáma zaplavila vodou, čímž byl znemožněn další průzkum. Za této situace bylo rozhodnuto alespoň vyzvednout kovové předměty, které by mohly lákat případné nenechavce.

V minulosti se zřejmě louka obdělávala a tehdy došlo k narušení hrobu. Vlivem orby byly některé z předmětů poškozeny a roztahány i mnoho metrů od hrobového místa. Cekem bylo nalezeno 16 knoflíků ze zbrojního kabátu, 2 knoflíky setninové s číslem 12 (tedy totožné s označením setniny na krytce), 4 knoflíky se zářezem na uchycení opasku i s kusem kůže a jeden knoflíček cínový z kalhot. Z osobní výbavy vojáka se zachoval zavírací kapesní nůž s dřevěnými střenkami a dvě železné přezky bez bližšího určení. Počet nalezených knoflíků odpovídá dvěma pochovaným, ale bez důkladného průzkumu to není možné ověřit. Nalezené předměty jsou uložené v depozitáři RM Náchod. Místo posledního odpočinku pruských fyzilírů od pluku č. 37 bylo označené typovým křížem.“

Informace převzaty ze sborníku Archeologie východních Čech, Supplementum 1, Válka 1866 - hroby promlouvají, Tomáš Vondryska,  2014  • Typový kříž na hromadném hrobě
sat