Tři neznámí vojáci

Pomníky - Provodov-Šonov - les Dubno

Pískovcový jehlanec s hliněným rovem na hrobě rakouského vojáka. Hrob byl objeven pomocí detektoru kovu v roce 2013. Podle nalezených předmětů se mohlo pravděpodobně jednat o rakouské vojáky. Kosterní pozůstatky zůstaly na původním místě. K odhalení pomníku došlo ve výroční den bitvy u České Skalice 28. 6. 2015. Zřídil Komitét 1866 nákladem německého podnikatele Heinricha von Hollena.
Tři neznámí vojáci

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Zde v Pánu\odpočívají\3 neznámí vojáci,\padli v bitvě\u České Skalice\28. 6. 1866\\

Zadní strana:

\\KOMITÉT 1866\zřízeno r. 2015\E. Č. 66\\

  • Tři neznámí vojáci
sat