Spící lev

Pomníky - Provodov-Šonov - les Dubno

Spící kamenný lev na mohutném pískovcovém podstavci je postaven na společném hrobě asi 80 padlých rakouských vojáků. Ze čtyř stran jsou do podstavce zasazeny kamenné desky s textem v německém jazyce. Řadí se mezi nejcennější a také nejkrásnější památky na českoskalickém bojišti.

Pomník byl vysvěcen farářem Josefem Samohrdem dne 8. 6. 1868. Slavnostního aktu se zúčastnil majitel náchodského a ratibořického panství Wilhelm princ zu Schaumburg-Lippe s chotí a princeznou Bathildis Amalgunde, lesní rada náchodského panství Rudolph baron Ulmenstein, hospodářský rada Edmund von Campe, baron Uslar-Gleichen a mnohé další významné osobnosti. Události se zúčastnil i jičínský krajský hejtman Adolf Studnička a jeho syn Karel, nadporučík pěšího pluku č. 77. Hejtmanův druhý syn Adolf Studnička padl v bitvě 28. 6. 1866 a je pohřben s dalšími 80 vojáky ve společném hrobě pod spícím lvem. Na financování pomníku se podílela rodina krajského hejtmana a vdova po setníku Emilu Riedlovi od praporu polních myslivců č. 5, který je zde rovněž pohřben. Pozemek poskytl majitel panství princ Wilhelm.
Spící lev

Evidenční číslo MO CZE5211-4461


Informace k pohřbeným:

Adolf Studnička

Podporučík 1. třídy u 1. setniny pěšího pluku č. 77.

Narozen 17. 4. 1845 v Praze. Z kadetního institutu v Hainburgu vstoupil roku 1860 do VAMT, z níž byl vyřazen 1. 9. 1864 jako podporučík 2. třídy k pěšímu pluku č. 77. Dne 1. 5. 1866 povýšen na podporučíka 1. třídy. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Pochovaný ve společném hrobě pod spícím lvem.

Emil Riedel

Setník 2. třídy u praporu polních myslivců č. 5.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Pochovaný ve společném hrobě pod spícím lvem.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Hier ruhen im Frieden\über\80 tapfere Krieger\die in dem Treffen am 28. Juni 1866\den Ehrentod fanden.\\                                              

Pravá strana:

\\Ihrem\theueren unvergesslichen Sohne\ADOLF STUDNIČKA\Lieutnant im k. k. Inf. Reg. N. 77.\Die trauernden Eltern.\\                                

Zadní strana:

\\Den ehrenden Andenken aller\Kaiserlichen Krieger\gewidmet, welche hier auf den\umliegenden herrschaftlichen Gründen\im Kampfe gegen grosse Übermacht\muthig für Kaiser und Vaterland\in den Tod gingen.\\                             

Levá strana:

\\Ihrem innig geliebten\EMIL RIEDEL\k. k. Hauptmann im 5. Feldjager Batail.\gestorben den Heldentod\an seiner am 28. Juni 1866 erhalt. Wunde\Gattin, Eltern und Geschwistern.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Zde spočívá v pokoji přes 80 statečných vojínů kteří ve srážce 28. června 1866 našli čestnou smrt.\\

Pravá strana:

\\Svému drahému synovi Adolfu Studničkovi poručíku v c. k. pěším pluku č. 77 zarmoucení rodiče.\\

Zadní strana:

\\Věnováno čestné památce všech císařských vojáků kteří zde na okolních panských pozemcích v boji proti velké přesile statečně pro císaře a vlast došli smrti.\\

\\Svému milovanému Emilu Riedlovi c. k. setníku v 5. praporu polních myslivců zemřelému hrdinnou smrtí na svá 28. června utržená zranění manželka, rodiče a sourozenci.\\  • Spící lev
  • Spící lev
  • Spící lev
  • Spící lev
  • Spící lev
  • Spící lev
  • Spící lev
  • Spící lev
  • Spící lev
sat