Rakouský šikovatel Arpád Milutinovič

Pomníky - Dvůr Králové nad Labem - Sylvárov

Obelisk na mohutném podstavci s křížem. Zřízen v roce 1869.


Rakouský šikovatel Arpád Milutinovič

Nápis na pomníku:

Čelní strana :

\\ ARPAD MILUTINOVICH \ kdt. šikovatel 61.   I   kdt. Feldwebel im 61. \ pěšího pluku velko -   I   Inft. Rgt. Grosfürst \ knížete následníka   I   thronfolger von Rusland, \ ruského zemřel dne   ·   gestorben den 15 august \ 15. srpna 1866 ve   I   1866 in \ Dvoře Králové následkem   I   Königinhof in Folge / svých zranění.   I   seiner Wunden. \\

Levá strana:

\\ Renov. Kom. \ 1890 \ c. 2. \\


sat