Rakouský major Ludwig Schnaidtinger

Osobnosti - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Ludwig Schnaidtinger

Setník 1. třídy u praporu polních myslivců č. 24.

Narozen roku 1826. Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011

Vysoký pylon z pískovce zdobený mysliveckými trofejemi věnovaný majoru praporu polních myslivců č. 24 Ludwigu Shnaidtingerovi. Major je pravděpodobně pohřben s dalšími 13 vojáky v hromadném hrobě v zahradě č. p. 91 naproti čerpací stanici. V Těchto místech stával původně i pomník.

Pomník opraven v r. 2009.


Rakouský major Ludwig Schnaidtinger

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Hier ruhet\Ludwig Schnaidtinger\k. k. Major,\Besitzer des Militair-Verdienst-Kreuzes\mit der Kriegsdekoration,\der in seinem 40. Jahre am 28. Juni 1866\in dem Gefechte von Skalitz\seinen Tod fand.\Ausgezeichnet\als offizier, wie als Mensch, Gatte\und Vater. Bleibt er seiner trostlosen\innelich betrauernden Familie,\wie allen die ihn näher kannten\unvergesslich.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Zde leží Ludwig Schnaidtinger, c. k. major, držitel vojenského záslužného kříže s válečnou dekorací, který ve svých 40. letech 28. června 1866 v bitvě u Skalice nalezl svoji smrt. Vyznamenal se jako důstojník, ale i jako člověk, manžel a otec. Zůstává své zoufalé trpící rodině, jakož i všem, kteří ho poznali blíž, nezapomenutelný.\\

  • Rakouský major Ludwig Schnaidtinger
  • Rakouský major Ludwig Schnaidtinger
  • Rakouský major Ludwig Schnaidtinger
sat