Radnice

Zasažené objekty - Česká Skalice

Č. p. 1 v České Skalici náleží staré radnici na Husově náměstí. Tu nechal v roce 1864 postavit Antonín Sedláček podle návrhu architekta Ondřeje Řezníčka v tehdy populárním novogotickém stylu. Nová budova radnice byla během bojů 28. 6. 1866 poškozena dělostřeleckými granáty a střelbou pěchotních zbraní. Následně došlo vítěznými pruskými vojáky k jejímu vyplenění.

Na dochované fotografii náměstí z roku 1866 jsou na fasádě radnice patrné četné zásahy, z nichž asi nejvýraznější se nachází mezi okny prvního patra. Na památku válečných událostí je v tomto místě dodnes zazděný rakouský osmiliberní granát. Po levé straně vstupního vestibulu se ve stěně nachází několik zazděných střepin z pruských a rakouských dělostřeleckých granátů. Údajně by se mělo jednat o střepiny, které zasáhnuly stěny radnice. Zazděná munice je v obou případech doplněná datem bitvy u České Skalice.

Dne 3. 11. 1866 navštívil sám císař František Josef I. Českou Skalici v rámci své cesty po bojištích ukončené války.
Radnice

Vzpomínky:

 „Císař odebral se hned do radnice, kde byl vystaven v zasedací síni orel rakouský ze sebraných zbraní a jiných věcí od p. Františka Rinta. Asi po půlhodinovém zdržení v radnici odjel do Josefova.“

František Rint byl českoskalickým rodákem a povoláním řezbář. Po válce r. 1866 vytvořil mnoho upomínkových těžítek z předmětů nalézaných na bojišti. Nejvíce se však proslavil svou dovednou kompozicí sestavenou ze součástí vojenské výstroje a výzbroje ve tvaru rakouského císařského orla. Tato výjimečná kompozice se nám bohužel nedochovala, neboť ve 2. pol. 20. století došlo k jejímu rozebrání a následnému přemístění do staré fary v Malé Skalici. V důsledku ledabylého uložení v nezabezpečených prostorách, skončilo mnoho z těchto unikátních předmětů v držení místních obyvatel či bylo zcela zničeno.  • Radnice
  • Radnice
  • Radnice
  • Radnice
sat