Pruský praporčík Franz Hoffmann

Osobnosti - Provodov-Šonov - les Dubno

Portepé praporčík u 8. setniny Králova granátnického pluku (2. západopruského) č. 7.

Narozen 26. 6. 1847 ve Stolpu v Pomořansku. 18. 4. 1855 vstoupil z kadetního sboru do 2. západopruského granátnického pluku č. 7, s nímž se zúčastnil jako praporčík polního tažení. V lese Dubno byl zasažen střelou z pušky, vypálenou do jeho hrudi. Tomuto zranění podlehl asi po hodinovém utrpení a při umírání volal otce a matku. Mladý praporčík byl pohřben svými kamarády na místě, kde skonal. Dva dny před osudnou bitvou mu bylo 19 let.

Zdroj: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014

Typový kříž s nápisovou tabulkou věnovaný pruskému praporčíku Franzi Hoffmannovi od Králova granátnického pluku (2. západopruského) č. 7.


Pruský praporčík Franz Hoffmann

Evidenční číslo MO CZE5211-4458

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\HIER RUHT IN GOTT\FRANZ HOFFMANN\GEB. DEN 26 JUNI 1847\IN STOLP I. / POMERN.\\

Volný překlad:

\\Zde v Pánu odpočívá\Franz Hoffmann\narozen 26. června 1847\ve Stolpu v Pomořansku\\
  • Pruský praporčík Franz Hoffmann
sat