Pruský poručík Felix Prondzynski

Osobnosti - Provodov-Šonov - les Dubno

Poručík u 4. setniny 3. poznaňského pěšího pluku č. 58. Narozen 12. 7. 1843 v Berlíně. V letech 1861 až 1862 sloužil u 6. braniborského pěšího pluku č. 52. Roku 1865 obdržel vyžádané propuštění z 3. poznaňského pěšího pluku č. 58, protože se chtěl věnovat teologii. Roku 1866 byl opět přidělen k tomuto pluku a zúčastnil se s ním polního tažení proti Rakousku. Při postupu na železniční násep ho zasáhla kulka do hrudi a na místě usmrtila. Tělo bylo po bitvě nalezeno ve večerních hodinách jeho bratrem poručíkem von Prondzynskim od pěšího pluku č. 47 v dubenské myslivně a pohřbeno nedaleko od ní v lese.

Zdroj: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014


Pruský poručík Felix Prondzynski

Pískovcový jehlanec na hrobě pruského poručíka od (3. poznaňského) pěšího pluku č. 58 Felixe Prondzynského. Pomník zřídil českoskalický spolek pro udržování hrobů a pomníků z r. 1866 v r. 1894.

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Hier ruhet:\der. K. Pr. Sec. Lieutenant\im 3ten Posen'schen Infanterie\Regiment № 58.\Felix von Prondzynski\geb. 1843,\geblieben bei Skalitz 28/6 1866.\R.I.P.\\

Volný překlad:

Zde leží král. pruský poručík 2. třídy v 3. poznaňském pěším pluku č. 58 Felix z Prodzynských, narozený 1843, zůstavší u Skalice 28.6.1866.
  • Pruský poručík Felix Prondzynski
sat