Pruský poručík Constantin von Memerty

Osobnosti - Dvůr Králové nad Labem

Jetelový kříž na kamenném podstavci s římsou. Zřízen johanitským řádem v roce 1868.

Poručík byl pohřben na místním hřbitově. Hřbitov byl v polovině 50. let minulého století vytěžen a všechny hroby zde pohřbených vojáků zanikly. Pomníky byly přemístěny na nový hřbitov. V roce 1995 se z podnětu Komitétu 1866 opět navrátily na starý hřbitov. Umístění pomníku je dnes symbolické.

Informace k pohřbeným:

Constantin von Memerty

Poručík u 5. setniny 7. východopruského pěšího pluku č. 44.

Narozen 17. 4. 1843 v Klein Klonia v Západním Prusku. 20. 5. 1863 nastoupil jako tříroční dobrovolník a důstojnický čekatel k uvedenému pluku, s nímž se zúčastnil polního tažení roku 1866 proti Rakousku. Krátce předtím byl zařazen u II. praporu 3. pomořanského zeměbraneckého pluku č. 14. V bitvě u Trutnova (27. 6. 1866) byl zraněn střepinou granátu na hlavě a navíc utrpěl těžké střelné zranění do levé čéšky. Tomuto zranění podlehl o měsíc později 27. července 1866 v lazaretu ve Dvoře Králové nad Labem.

Informace o padlých převzaty z knihy: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014Pruský poručík Constantin von Memerty

Nápis na pomníku:

Čelní strana :

\\ KONSTANTIN MEMERTY \ král. pruský poručík \ 44. pěš. pluku. \ KONSTANTIN MEMERTY \ kgl. preuss. Lieutenent \ im 44. Inf. Regiment. \\ 

Evidenční číslo MO: CZE5203-21811
sat