Důstojníci rakouského kyrysnického pluku č. 11

Vojenské útvary - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Stéla z černého mramoru věnovaná rytmistru Alfredu hraběti Enzenbergovi a nadporučíku Alfonsu hraběti Dubskému z Třebomyslic. Pomník nechal zřídit Bohuslav Peterka na vojenském hřbitově u Zlíče v roce 1956.

Informace k jménům uvedeným na pomníku:

Alfred Graf Enzenberg

Rytmistr 1. třídy a velitel 4. eskadrony u kyrysnického pluku č. 11.

Narozen 11. 1. 1834 v Singenu am Hohentwiel v Bádensku. Padl u obce Kleny v bitvě u Náchoda 27. 6. 1866. Byl pohřbený v Klenech v poli proti bývalému hostinci č. p. 11 při staré silnici za kamenným křížem. Jeho smrt připomíná votivní deska upevněná na zdi č. p. 11.

Alfons Graf Dubsky-Trebomyslitz

Nadporučík u 3. eskadrony kyrysnického pluku č. 11.

Byl usmrcen dělovou koulí u obce Kleny v bitvě u Náchoda 27. 6. 1866. K bitevní epizodě uvádí plukovní dějiny:

„Na okraji obce Kleny…, aniž by se pluk zúčastnil přímého boje, při zaujímání postavení na rozkaz prince Holsteina – jako na cvičišti – utrpěl pluk zbytečné ztráty. Zabit byl nadporučík hrabě Dubsy a 10-15 mužů a tolik koní. Toto postavení nemělo žádného významu...“

O jeho smrti později podal svědectví ppor. Friedrich Rottauscher, který ji vylíčil následovně:

„Temný kouř zahalil na okamžik celou situaci, a když pominul – viděl jsem, kterak nadporučík Dubsky seděl klidně v sedle na svém koni – ale bez hlavy. Rudá postava – samá krev, za okamžik padla k zemi.“

Ještě se zmiňuje o předtuše blízké smrti, se kterou se mu hrabě ráno před náchodskou bitvou svěřil:

„Viděl jsem, že je zamlklý, smutný a že jeho obličej je bledý, oči velké, bez zájmu hleděly do dálky. Tázal jsem se, co mu je. Když jsem si zapaloval jím podané cigáro, zdráhal se odpovídati a konečně se mi svěřil, že ví zcela určitě, že tento den 27. června je jeho dnem úmrtním.“

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011
Důstojníci rakouského kyrysnického pluku č. 11

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\PAMÁTCE\RYTM. ALFREDA\HRABĚTE\ENZENBERGA\A NADPOR. ALFONSE\HRABĚTE DUBSKÉHO\Z TŘEBOMYSLIC\KYRYS. PLUKU Č. 11,\PADLÝCH V KLENECH\DNE 27. ČERVNA\1866\\

Evidenční číslo MO CZE5209-40588  • Důstojníci rakouského kyrysnického pluku č. 11
sat