Rakouský pěší pluk č. 32

Vojenské útvary - Česká Skalice - Malá Skalice

Vysoký litinový kříž na mohutném pískovcovém základě se čtyřmi nápisovými deskami z bílého mramoru. Pomník nechali postavit důstojníci pěšího pluku d´Este č. 32 svým padlým kamarádům. Zřízen v roce 1867. Naproti přes cestu se nachází hrob setníka 1. třídy Gregora Coulina a jeho spolubojovníků od uvedeného pluku.

Vzpomínka:

„20. dubna 1868 přijel vlakem do Č. Skalice důstojník pěšího pluku č. 32 d´Este. Byl jím podle svědků vysoký, hezký muž příjemného vystupování, nadporučík Othmar Wischnak, účastník bojů z roku 1866. Jeho první kroky zamířily na náměstí do hostince U Zeleného stromu. Zde vypil sklenku vína, pak si vypůjčil dva koně a najal si člověka, který ho měl provést po bývalém bojišti. Jezdci objevili všechny pomníky a nakonec důstojník doputoval k českoskalické faře, kde se kousek za zahradní zdí nalézá památník věnovaný padlým od pěšího pluku č. 32. Wischnak seskočil z koně, poklekl u pomníku a četl jména svých kamarádů důstojníků, padlých v bitvě. Pak náhle vytáhl na prsou ukrytý, údajně čtyřhlavňový revolver, přiložil si ho k hlavě a stiskl spoušť. Byl na místě mrtev.“

ze vzpomínek faráře Josefa Samohrda


Informace k jménům uvedeným na pomníku:

Johann Kopp

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866. Po bitvě byl umístěn v pruském lazaretu v Hořicích. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Franz Polgár

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Franz Joseph Freiherr von Neugebauer

Nadporučík u pěšího pluku č. 32.

Narozen 29. 9. 1838 v Benátkách. Dne 1. 10. vstoupil do VAMT, z níž byl vyřazen 20. 8. 1858 jako podporučík 2. třídy k pěšímu pluku č. 46, s nímž se zúčastnil polního tažení roku 1859 v Itálii. Avansoval 5. 4. 1859 na podporučíka 1. třídy, 1. 1. 1863 byl transferován k pěšímu pluku č. 32, kde postoupil 25. 11. 1864 na nadporučíka. Padl v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Joseph Rupprecht

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 32.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u Hradce Králové 3. 7. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Alexander Molnár de Vajka et Kereszt

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Isidor Feyl

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

Byl těžce zraněn v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 a převezen do pruského lazaretu v Klodzku, kde krátce na to zemřel v lékařské péči. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Friedrich Suchanek

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Gregor Coulin

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 střelen z pušky přímo do srdce. Pohřben v Malé Skalici 30. 8. 1866 farářem Josefem Samohrdem pravděpodobně v místě, které je dnes označeno typovým křížem s litinovým oplocením (památka e. č. 53)

Ladislaus Harmos de Hihalom

Nadporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 32.

Pocházel z Warischeinu v Uhrách. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 zraněn a převezen do pruského lazaretu v Dušníkách, kde svému zranění podlehl. Pohřben byl na místním vojenském hřbitovu. Hrob se nedochoval.

Alois Opitz

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 32.

Pocházel ze Steieru v Horním Rakousku. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 byl zraněn a převezen do pruského lazaretu v Dušníkách, kde svému zranění podlehl neznámo kdy. Pohřben byl na místním vojenském hřbitovu. Hrob se nedochoval.

Alfred marchese von Gravisi di Pietra Pelasa

Podporučík 1. třídy u pěšího pluku č. 32.

Narozen 16. 12. 1845 v Plzni. Syn plukovníka Ubalda z Gravisi. Po absolvování kadetního institutu v Mariboru vstoupil roku 1861 do VAMT, z níž byl vyřazen 1. 9. 1865 jako podporučík 2. třídy k pěšímu pluku č. 32. Avansoval 15. 5. 1866 na podporučíka 1. třídy. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866.

Adoplh von Ratkowsky

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 32.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Franz Malatsek

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 32.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Johann Bollina

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 32.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011
Rakouský pěší pluk č. 32

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Die Offiziere des k. k.\Linien=Inft.=Regts. № 32\Erzherzog\Franz Ferdinand de Este\ihren tapferen\im Kriegsjahre 1866\Gefallenen Kameraden.\\

Pravá strana:

horní část:

\\Königgrätz\am\3 Juli 1866\\

spodní část:

\\Hptm. Johann Kopp\Franz Polgár\Oblieut. Franz Freiherr von Neugebauer\Lieut. Joseph Rupprecht\138 Soldaten\\

Zadní strana:

\\An anderen\Schlachtfeldern\116 Soldaten.\\

Levá strana:

horní část:

\\Skalitz\am\28 Juni 1866\\

spodní část:

\\Hptm. Alexander Molnár de Vaika et Kereszt\Isidor Feyl\Frierich Suchanek\Gregor Coulin\Oblieut. Ladislaus Harmos de Hihalom\Lieut. Alois Opitz\Alfred von Gravisi\Adolf von Ratkowsky\Franz Malatsek\Johann Bollina\243 Soldaten\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Důstojníci c. k. pěšího pluku č. 32 arcivévody Františka Ferdinanda d´Este svým statečným ve válečném roce 1866 padlým kamarádům.\\

Pravá strana:

vrchní část:

\\Hradec Králové 3. července 1866\\

spodní část:

\\Setník Johann Kopp, Franz Polgár, Nadporučík Franz Freiherr von Neugebauer, Poručík Joseph Rupprecht, 138 vojínů\\

Zadní strana:

\\Na jiných bojištích 116 vojínů.\\

Levá strana:

vrchní část:

\\Skalice 28. Června 1866\\

spodní část:

\\Setník Alexander Molnár de Vaika et Kereszt, Isidor Feyl, Frierich Suchanek, Gregor Coulin, Nadporučík Ladislaus Harmos de Hihalom, Poručík Alois Opitz, Alfred von Gravisi, Adolf von Ratkowsky, Franz Malatsek, Johann Bollina, 243 vojínů\\

Evidenční číslo MO CZE5209-39177

  • Rakouský pěší pluk č. 32
  • Rakouský pěší pluk č. 32
  • Rakouský pěší pluk č. 32
sat