Pomník rakouského pěšího pluku č. 77

Vojenské útvary - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Pískovcový jehlan s bílou mramorovou deskou věnovaný majoru Eduardu Suchánkovi, důstojníkům, poddůstojníkům a vojínům pěšího pluku arcivévody Karla Salvatora č. 77. Ve spodní části pomníku byla původně uvedena jména padlých důstojníků pluku a celkový výčet ztrát jeho mužstva v německém jazyce. Dnes je zde na mramorové desce pouze všeobecné věnování v češtině. Přímo před pomníkem stávala dlouhá léta kamenná lavička, která doplňovala parkovou úpravu pietního místa.

Pomník opraven v r. 2009.

Informace k jménu uvedenému na pomníku:

Eduard Suchanek

Major a velitel II. praporu u pěšího pluku č. 77.

V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 těžce zraněn a svému zranění podlehl 16. 7. 1866 v Brně v péči své matky Kateřiny. Podle poslední vůle věnoval 500 zlatých k podpoře válečných invalidů, kteří byli těžce zraněni. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Zdroj: Libellus Honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2011


Pomník rakouského pěšího pluku č. 77

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

horní část:

 \\28. Juni\1866\\             

\\Vom offizierskorps\des\Infanterie Regiments\Erzherzog Carl Salvator\von Toscana № 77.\den in dem Gefechte\bei Skalitz am 28. Juni 1866\gefallenen Offizieren\und Mannschaft\in dankbarer Erinnerung\gewidmet\\                      

Spodní část:

\\major\EDUARD SUCHÁNEK\s důstojníky, poddůstojníky\a vojíny pěšího pluku č.77\padlými dne 28. června 1866\\

Volný překlad:

Čelní strana:

horní část:

\\28. června 1866. \\

\\Věnuje ůstojnický sbor pěšího pluku arcivévody Karla Salvátora Toskánského č. 77 v bitvě u Skalice 28. června 1866 padlým důstojníkům a mužstvu na vděčnou památku.\\

  • Pomník rakouského pěšího pluku č. 77
sat