Rakouský pěší pluk č. 15

Vojenské útvary - Česká Skalice - vojenský hřbitov

Mohutný pískovcový jehlan s kovovým oplocením věnovaný padlým od rakouského pěšího pluku vévody z Nassau č. 15. Vysvěcen 28. 6. 1881.

Informace k jménům uvedeným na pomníku:

Moises Pollovina

Podplukovník a velitel 1. praporu u pěšího pluku č. 15.

V bitvě u České Skalice postupoval pluk ve 2. šiku proti dubenské bažantnici. Když byl vzdálen jen asi 200-300 kroků od nepřítele, spustili Prusové vražednou rychlopalbu. Zároveň jejich střelbu podporovala svou palbou baterie stojící na železničním náspu. Když v důsledku toho uvázl postup 1. šiku, zvolal podplukovník: „Šiky vystřídat!“ načež 77. pluk vyrazil s nadšením skrze 15. pluk, aby dobyl nepřátelské postavení útokem na bodák. Tento smělý postup však trval jen několik minut, neboť útočící byli přivítání strašlivým deštěm kulí, kterým za oběť padla třetina pluku. Masové výbuchy granátů vyvolaly u pluku zmatek, jenž se nyní valil k železničnímu náspu, aby tam nalezl úkryt a ochranu. Podplukovník padl v čele svého praporu.

Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Eduard Prochaska

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 15.

V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 byl smrtelně raněn. Svému zranění podlehl v pruském lazaretu na zámku v Náchodě. Pohřben na vojenském hřbitově v náchodském zámeckém parku.

Franz von Dajewski

Setník 1. třídy u pěšího pluku č. 15.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Carl Krauss

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Leopold Fialkowski

Setník 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

V boji setrval u své setniny i přesto, že již krvácel a byl usmrcen až pátou střelou, která jej zasáhla. Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Julius Grosse

Nadporučík u pěšího pluku č. 15.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Johann Palliardi

Nadporučík u pěšího pluku č. 15.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Adolph Carl Ritter

Nadporučík u pěšího pluku č. 15.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Ignaz Hombesch

Podporučík 1. třídy u pěšího pluku č. 15.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Joseph Muszyński

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

Padl v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Anton von Krieger

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 utržil střelnou zlomeninu levé lopatky a levé paže. Z tohoto zranění se vyléčil v pruském lazaretu na zámku v Náchodě, avšak zemřel 4. 8. 1866 na tuberkulózu. Pohřben je na vojenském hřbitově v náchodském zámeckém parku. Náhrobní desku mu věnovala truchlící sestra pocházející z Prešova.

Eduard Hutschek

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Franz Joseph Slavik

Podporučík 1. třídy u pěšího pluku č. 15.

V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 utrpěl smrtelné zranění, kterému podlehl 2. 11. 1866 ve Vídni. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Nicolaus Markiewicz

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Eduard Lewandowski

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Emanuel Meixner

Podporučík 2. třídy u pěšího pluku č. 15.

Podlehl zranění, které utržil v bitvě u České Skalice 28. 6. 1866. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

Zdroj: Lexikon pruských důstojníků padlých roku 1866, Jaroslav Dvořák, 2014

Rakouský pěší pluk č. 15

Evidenční číslo MO CZE5209-39240


Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Dem Kaiser treu\und ihrer Pflicht starben den\Heldentod:\Oberstlieutenant Moises Pollowina;\die Hauptleute: Eduard Prochaska, Franz\von Dajewski, Karl Krauss, Leopold\Fijalkowski; die Oberlieutenants: Julius\Grosse, Johann Palliardi, Adolf Karl\Ritter; die Lieutenants: Ignaz Hombesch,\Josef Muszczynski, Anton von Krieger,\Eduard Hutschek, Franz Josef Slavik,\Nikolaus Markiewicz, Eduard Lewandowski,\Emanuel Maixner;\und 328 Mann.\\

Zadní strana:

\\Dem Andenken\der bei Skalitz am 28. Juni 1866\gefallenen Kameraden:\Das Offiziers-Korps des Herzog\Adolf zu Nassau 15. Infanterie-\Regiments.\1881.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Císaři a své povinnosti věrni zemřeli hrdinskou smrtí: Podplukovník Moises Pollowina, Setníci: Eduard Prochaska, Franz von Dajewski, Karl Krauss, Leopold Fijalkovski, Nadporučíci: Julius Grosse, Johann Palliardi, Adolf Karl Ritter, Poručíci: Ignaz Hombesch, Josef Muszczynski, Anton von Krieger, Eduard Hutschek, Franz Josef Slavik, Nikolaus Markiewicz, Eduard Lewandowski, Emanuel Maixner a 328 mužů.\\

Zadní strana:

\\Památce 28. června 1866 padlým kamarádům: důstojnický sbor vévody z Nassau 15. pěšího pluku. 1881.\\
  • Rakouský pěší pluk č. 15
  • Rakouský pěší pluk č. 15
  • Rakouský pěší pluk č. 15
  • Rakouský pěší pluk č. 15
sat