Pět rakouských a tři pruští vojáci

Pomníky - Žernov, Červená Hora

Kamenný pomník s křížem označuje hrob 3 pruských a 5 rakouských hulánů, padlých v jezdecké srážce 27. 6. 1866 u Červené Hory.
Pět rakouských a tři pruští vojáci

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

Vrchní část:        

 \\Pokoj vám!\der Friede\sei\mit euch\jan 20,19.\\

spodní část:

\\Zde v Pánu odpočívají a slavného\vskříšení Páně očekávají kteří\při srážce dne 27. června 1866 R.\padlých 8 vojínů to jest\tři prusi a pět rakouských\kterým jest tento památný\kříž postaven nákladem\Františka Rydla z Žernova\dne 5 máje 1871\\

Volný překlad:

Čelní strana:

Vrchní část:

\\Pokoj vám!\\

Není evidován v registru MO.


  • Pět rakouských a tři pruští vojáci
sat