Hromadný hrob zemřelých v lazaretech

Pomníky - Česká Skalice - Malá Skalice

Pískovcová deska zasazená do zdi hřbitova u maloskalického kostela. Informuje o 12 pruských a 24 rakouských vojínech. Farář Josef Samohrd v matrice zemřelých pečlivě zaznamenal jména mnohých z nich a doplnil je i dalšími zajímavými informacemi. Protože se starý hřbitov ke svému účelu již v roce 1866 nepoužíval, vojáci, kteří zemřeli na svá zranění, zde byli pochováni vůbec jako poslední. Leží ve dvou společných šachtách. V jedné je pohřbeno 24 osob a v druhé nejméně 12.

„Když po vražedné bitvě zde u Skalice dne 28. ho června 1866 na bojišti a mimo bojiště, skoro všichni, byli pochováni pobití – tuť počalo řádnější pochovávání těch, co byli těžce raněni a následkem toho zemřeli. Bylo jich bez rakve – mnoho pohřbených na starém hřbitově u chrámu Páně – přes 36 – jejichž jména nelze mi udati.“ Pozn. po straně: „V jedné šachtě leží jich 24.“

Dále jak poznamenává Samohrd, byli zemřelí na svá zranění pohřbíváni od 14. července v rakvích. Šlo o tyto příslušníky rakouské armády:

Blasius Barta

od pěšího pluku č. 68

Alexander Bogula

z 3. setniny praporu polních myslivců č. 24

Floro Chora (zvaný Šora)

z 12. setniny pěšího pluku č. 37, stáří 22 let, zemřel 20. července a o den později byl pohřben

Julius Kozma

z 10. setniny pěšího pluku č. 37, stáří 27 let, zemřel 14. a pohřben byl 15. července

Paul Woriche

z 6. setniny praporu polních myslivců č. 24

Michal Güth

z 8. setniny pěšího pluku č. 37, zemřel 18. a pohřben 19. července

Stefan Šimek

z 5. setniny pěšího pluku č. 14, stáří 29 let

Václav Gušník

z 4. setniny dělostřeleckého pluku č. 4

Josef Raatz

z 9. setniny pěšího pluku č. 37, zemřel 14. a pohřben 15. července, reformovaného náboženství, stáří 25 let

Josef Machka (zvaný Maček)

z Dobrušky, z 8. setniny pěšího pluku č. 21

Z pruských vojáků to byli:

Franc Küler

z 2. setniny pěšího pluku č. 46

Gottlieb Schmit

z 2. setniny pěšího pluku č. 52

Karel Jasnowo

z 1. setniny gardového pluku č. 2

Eduard Haase

desátník z 2. setniny granátnického pluku č. 10

Wilhelm Wagner

ze 7. setniny pluku č. 7 (?)

Herman Hirschberg

z 10. setniny granátnického pluku č. 10

Eduard Herbaum

z 11. setniny granátnického pluku č. 10

Kašpar Kolomb

z 9. setniny pluku č. 27

Celkem zde bylo pohřbeno v rakvích od 14. do 22. července 1866 10 rakouských a 8 pruských zemřelých vojáků.Hromadný hrob zemřelých v lazaretech

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

Horní část:

 \\Mit Gott füt Koenig und Vaterland\\                                                      

Spodní část:

\\Zde v Pánu odpočívá\12 pruských\a 24 rakouských vojínů\zemřelých v lazaretu\v České Skalici roku 1866.\\

Volný překlad:

Čelní strana:

Horní část:

\\S Bohem pro krále a vlast!\\sat