Náměstí

Zajímavosti - Česká Skalice

Náměstí v České Skalici tvořily v roce 1866 udržované domy obchodníků a drobných živnostníků. Na obdélníkovém půdorysu zde stálo přibližně 40 kamenných domů. Nejkrásnější budovou byla novogotická radnice z roku 1864. Prostor náměstí nebyl vydlážděn a plochu tvořila pouze udusaná hlína. Dominantami náměstí byl v té době mariánský sloup z počátku 18. století, mohutný litinový kříž s Kristem na novogotickém podstavci stojící na několika kamenných stupních a barokní socha Jana Nepomuckého. Současná podoba náměstí poněkud ztratila svůj někdejší malebný ráz, jen stará radnice jakoby se zastavila v čase.

V odpoledních hodinách 28. 6. 1866 bylo o výsledku boje již rozhodnuto. Za vytrvalých pouličních bojů městem ustupovaly zbytky rakouského VIII. armádního sboru směrem k Velkému Třebešovu. Divému pronásledování vojáky pruského V. armádního sboru se rakouští vojáci na mnoha místech postavili k zoufalému odporu. Prusové museli doslova „čistit“ dům od domu čímž získali velké množství zajatců.
Náměstí

Vzpomínky:

 „Na náměstí jsem spatřil, jak hrstka rakouských vojáků zoufale zápasí s Prusy. Protože patrně neměli náboje, obě skupinky nepřátelských vojáků na sebe útočily kolbami a bodáky. Letmý pohled na náměstí nepřinesl mnoho útěchy. Radnice zasažená několika dělostřeleckými granáty s rozstřílenými okny a zdmi od ručních zbraní, i kulkami poďobaný dům Libosvárův a Řezníčkův se staly výmluvným svědectvím nedávného pouličního boje. Na dláždění ležely porůznu poztrácené zbraně a části uniforem mezi mrtvými koňmi lidmi, to celé doplňoval převrácený, polámaný vůz.“

„Mimo myslivců nezůstal nyní žádný vojín na náměstí, jenž by se odvážil rozvztekleným Prušákům na odpor se postaviti. Před domem pana Bartoníčka podařilo se několika Prusům prapor z rukou našich vojínů vytrhnouti. Když však asi tři o znamenitou se tu derou kořist, přiletí rakouský důstojník na místo, přetne ruku honosícímu se již praporem Burkušovi, a svaliv jej k zemi, uhání ulicí pod starou školou s opět dobytým praporem zpět.“

„Boj tady se dostal až do ulic městečka, kdy Prusové opojeni vítězstvím drali do opuštěné obce. Zničení Čech bylo v ten okamžik heslem dne a bez rozdílu tomu padlo za oběť, co bylo vydáno na pospas. Ušetřen nebyl jediný dům, každé dveře byly vyraženy, domovní vybavení porozbíjeno, veškeré prostory zotvírány, potraviny, cennosti, vyvlečeny a co se zdálo být nepotřebným, zničeno.“

(ze vzpomínek školdozorce Jana Trnky)

sat