Les Dubno

Místa bojů - Česká Skalice

Les Dubno se stal místem nejtěžších bojů bitvy u České Skalice. Na zdejším bitevním poli padly stovky mužů obou znepřátelených stran.
Les Dubno

Dubno je původní lužní les, jenž byl díky výskytu několika vzácných ekosystémů vyhlášen v roce 1956 přírodní rezervací. Některé zdejší stromy pamatují i krvavé boje z 28. června 1866. Zajímavostí je, že les se do dnešních dnů dochoval v původním rozsahu.

Předmětem ochrany jsou kromě starého dubového porostu také slatinné louky a nedaleký Zlíčský rybník, který tu však v roce 1866 ještě nebyl. Vyskytují se zde i mnohé chráněné druhy rostlin a živočichů. Přírodní rezervace Dubno se vyznačuje také výskytem velkého množství druhů měkkýšů.
sat