Jeden rakouský a čtyři neznámí vojáci

Pomníky - Česká Skalice

Stéla z hrubě opracovaného kamene s mramorovou deskou na společném hrobě pěti vojínů. Ostatky pěti padlých byly objeveny při stavbě parkoviště před domovem důchodců v České Skalici v roce 2001. Jednalo se o dva sousedící hroby. V prvním z nich se nacházely zbytky čtyř lebek a dalších kostí, značně poničené zdejším štěrkovým podložím. Druhý hrob byl od prvního vzdálený asi 1,5 m a ukrýval jednu celou kostru. Podle knoflíků ze zbrojního kabátu zde ležel minimálně jeden rakouský voják. K nohám této kostry bylo přiloženo i několik dalších samostatných končetin. Byly to tři ruce a jedna noha. Pomník zřízen městem Česká Skalice v roce 2001.


Jeden rakouský a čtyři neznámí vojáci

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\Zde jsou uloženy\kosterní ostatky vojáků\padlých v bitvě u\České Skalice roku 1866.\\

Stéla před tím označovala vstup na hřbitov a její nápisová deska obsahovala následující text: 

\\ VOJENSKÝ \ HŘBITOV \ Z ROKU 1866 \\

Evidenční číslo MO CZE5209-40567

  • Jeden rakouský a čtyři neznámí vojáci
sat