Pruský setník Gerhard von Kügelgen a poručík Friedrich Zimmermann

Pomníky - Hořičky

Mramorová deska v kamenném obrubníku na hrobě dvou pruských důstojníků.

Informace k pohřbeným:

Ernst Gerhard von Kügelgen

Setník a velitel 4. setniny slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 27. 5. 1833 v Herms-dorffu v Sasku. 8. 1. 1853 vstoupil do armády a zúčastnil se u 2. armády polního tažení proti Rakousku. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 utržil zásah do břicha, který ho usmrtil. Po boji skýtal pohled na mrtvého až dojemný obraz, neboť vedle něj ležel jeho věrný pes Rolf, který se nehnul od jeho boku a musel být násilím odveden od mrtvoly svého pána. Ještě v noci byly jeho ostatky spolu s tělem poručíka Zimmermanna od téhož pluku převezeny pruskými vojáky do Hořiček a zde na místním hřbitově zdejším farářem pohřbeny za zvuků evangelického chorálu. Jejich společný hrob je označen mramorovou deskou.

Gotthilf Jobst Friedrich Zimmermann

Poručík u 1. setniny slezského fyzilírského pluku č. 38.

Narozen 12. 9. 1844 v Poznani. Vstoupil 6. 5. 1862 do fyzilírského pluku č. 38. V bitvě u České Skalice 28. 6. 1866 byl usmrcen střelou do hlavy. Ještě v noci byly jeho ostatky spolu s tělem setníka Kügelgena od téhož pluku převezeny pruskými vojáky do Hořiček a na místním hřbitově zdejším farářem pohřbeny. Jejich společný hrob je označen mramorovou deskou.Pruský setník Gerhard von Kügelgen  a poručík Friedrich Zimmermann

Nápis na pomníku:

Čelní strana:

\\d. 28/6. 1866.\\

\\Hier ruhen,\der Hauptman u. Comp. Chef\Gerhard Kügelgen\u. der Seconde Lieutenant\Friedrich Zimmermann\vom. schles. Füsilier Rgt. № 38.\Sie starben bei Skalitz auf dem\Felde der Ehre\\

Volný překlad:

Čelní strana:

\\Zde leží setník a velitel setniny Gerhard Kügelgen a poručík 2. třídy Friedrich Zimmermann ze slezského střeleckého pluku č. 38. Zemřeli u Skalice na poli cti\\

Evidenční číslo MO CZE5209-42942  • Pruský setník Gerhard von Kügelgen  a poručík Friedrich Zimmermann
  • Pruský setník Gerhard von Kügelgen  a poručík Friedrich Zimmermann
sat