Rozkoš

Vodní nádrž
Rozkoš Vodní nádrž Rozkoš, osmá největší přehrada v ČR s rozlohou více než 1000 hektarů a průměrnou hloubkou 10 metrů, plní na Českoskalicku vohodospodářskou i rekreační funkci. Je známá také pod hojně užívaným označením Východočeské moře.

Vodní nádrž Rozkoš, s nadsázkou též přezdívaná Východočeské moře, je vodní dílo na potoku Rozkoši v Úpsko-metujské tabuli. Podle rozlohy je osmou největší přehradou v České republice. První úvahy o výstavbě přehradní nádrže pochází již z 20.let 20. století, s výstavbou však bylo započato až v roce 1951. O rok později byly stavební práce přerušeny. Samotná stavba byla realizována v letech 1964 až 1972.

Přehrada je rozdělena do dvou částí tzv. Rovenskou hrází. Na severním břehu Rozkoše se nachází autokemp s širokými možnostmi vyžití. Další ubytovací kapacity a místa ke koupání se nacházejí prakticky po celém obvodu nádrže. V jižní části vodního díla přehrazuje údolí hlavní sypaná hráz 412 m dlouhá.

Rozkoš je také velmi vyhledávané místo pro rybaření. Jedná se rovněž o významnou ornitologickou lokalitu.