BYLINKOVÁ ŠKOLA: VYCHÁZKA PO BABIČČINĚ ÚDOLÍ

06. duben 2024
BYLINKOVÁ ŠKOLA: VYCHÁZKA PO BABIČČINĚ ÚDOLÍ

sraz účastníků v Bažantnici u „klikotoče“v 10 hodin

Pojďte se s námi projít rozkvetlým Babiččiným údolím. Cestou budeme určovat a ochutnávat bylinky, povíme si o jejich účincích i možnostech zpracování. Vycházka je plánována zhruba na tři hodiny. Hlaste se do 2. 4. v Informačním centru, případně Martě Kmoníčkové na tel. 733 538 500 nebo na mail marta.kmonickova@centrumrozvoje.eu. Předem přihlášení účastníci dostanou k dispozici materiály, ostatní nechť se vybaví papírem a tužkou.