BARUNČIN FLER JARMARK

19. srpen 2023
BARUNČIN FLER JARMARK

Na prostranství u bytového domu Olga

Město Česká Skalice, SVČ Bájo a Knihovna Barunky Panklové ve spolupráci s Fler.cz pořádají 3. ročník oblíbeného jarmarku. Jeho součástí bude trh ručně vyráběných výrobků s praktickými ukázkami tvorby autorů a dílničkami pro děti. Akci doprovodí prodej vyřazených knih z Knihovny Barunky Panklové. Doprovodný program: 9–9.45 hodin Lidová muzika Šmikuranda, 10 hodin Předání nových soch vytvořených v rámci II. řezbářského sympozia. 10.45–12.00 hodin Lidová muzika Šmikuranda. 13–13.40 a 14–14.40 Multižánrové uskupení The Brownies. Akce se koná za každého počasí. Změna programu vyhrazena.