Z OCHRANOVA DO CELÉHO SVĚTA

17. leden 2023
Z OCHRANOVA DO CELÉHO SVĚTA

17. ledna 2023 | 9.30 hodin

v modlitebně Církve bratrské v Tyršově ulici

Když se dnes ve velké části světa o někom řekne, že je Moravan, nebývá to chápáno jako informace o jeho rodné zemi, ale o církevní příslušnosti. Může za to hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Ve své době poskytl na svém panství útočiště náboženským emigrantům z Moravy a dovolil jim vybudovat si osadu Herrnhut známou pod českým názvem Ochranov. Nedávno uplynulo 300 let ode dne, kdy bylo r. 1722 toto nevelké sídlo s velkým významem pro dějiny křesťanství, založeno. Odsud vysílali Moravští bratři své misionáře do všech koutů světa. Jejich zásadou bylo umět řemeslo, což je činilo nejen existenčně nezávislými, ale také jim umožňovalo pomáhat materiálně. Všude, kam misionáři přicházeli, kladli důraz na vzdělanost. Jejich zásluhou vznikla řada škol, z nichž mnohé fungují dodnes. Klub seniorů zve na promítání a besedu s Jiřím Hofmanem.