VYNÁŠENÍ SMRTKY

03. duben 2022
VYNÁŠENÍ SMRTKY 3.dubna 2022
Dopoledne od 9 hodin děvčata z Folklorního souboru v krojích s ozdobeným lítem budou obcházet Českou Skalici s písněmi, koledou a přáním hezkého jara. Od 10 hodin bude v prostorách SVČ Bájo probíhat rukodělná dílna s tvorbou zvykoslovných předmětů, zdobením kraslic a pletením pomlázek. Odpoledne ve 14 hodin vyjde průvod z Husova náměstí od kašny, půjde ulicí Boženy Němcové přes lávku a podél Úpy pod muzeum, kde utopí Mořenu – Zimu a všechno zlé, špatné. Pořádá folklorní soubor Barunka Česká Skalice v rámci projektu Přeshraniční mezigenerační integrace reg. č. CZ.11.4.120./0.0./0.0/17_028/0001652.