Vladimír Ježek, Petr Škrdla: 100 LET KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V ČESKÉ SKALICI

05. červen 2019
Vladimír Ježek, Petr Škrdla: 100 LET KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V ČESKÉ SKALICI

Přijďte se seznámit s historií tohoto aktivního sdružení. 

Od jeho založení v roce 1919, přes období 2.světové války až po současnost. Mimo pořádání turistických výletů v krátké době po vzniku turisté označili téměř 100 km cest a umístili na ně 40 směrovek. Také se podíleli na vydání přehledné mapy značených cest kraje Boženy Němcové a Aloise Jiráska a průvodce župy náchodské a okolí. Srdečně zveme. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci míst na tel. 734 155 855.