Velký dětský karneval

02. březen 2019
Velký dětský karneval

Zveme všechny malé i větší děti a jejich rodiče, příbuzné a kamarády na dětský karneval do klubovny zahrádkářů v České Skalici, který již tradičně pořádá SVČ Bájo. 

Čekají vás hry a soutěže o ceny, tanec a taneční vystoupení, výtvarná dílna, občerstvení. Vstupné masky 30 Kč, ostatní 40 Kč. Akce se koná od 14:30 do 17 hodin.