Velkotřebešovské kolečko

11. srpen 2018
Velkotřebešovské kolečko Již 22. ročník!
Sraz na hřišti restaurace U vagonu ve Velkém Třebešově v 9 hodin.