Velikonoční jarmark Bardo

25. březen 2018
Velikonoční jarmark Bardo Polské město Bardo, město zázraků, partnerské město České Skalice, pořádá v neděli 25. března Velikonoční jarmark. Navštívit jej můžete i vy, a to zcela ZDARMA!

Autobus vyrazí zhruba v 9:30 z České Skalice, návrat v odpoledních hodinách.

Výlet je součástí projektu Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Zájemci, hlaste se v Regionálním informačním centru.

Všem zájemcům doporučujeme, aby se připojistili pro cestu do zahraničí.