VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ ve Středisku volného času Bájo

20. prosinec 2017 - 20. prosinec 2017
Malý předvánoční koncert dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor.

V programu, sestaveném z krátkých hudebních vystoupení, zazní adventní, vánoční i jiné písně.

Notování proběhne v 16:30 a v 18 hodin.