Slavnostní udílení Ceny Ladislava Čerycha

31. květen 2019
Slavnostní udílení Ceny Ladislava Čerycha 14. ročník udílení Ceny Ladislava Čerycha, poděkování všem dárcům a dobrovolníkům za nezištnou pomoc při obnově Vily Čerych a její zahrady. 
Při slavnosti bude v přilehlé zahradě odhalena replika dobové lavičky s loubím.