Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

02. prosinec 2018
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

SVČ Bájo vás srdečně zve ke kašně na Husově náměstí na tradiční setkání k zahájení adventu v České Skalici. 

Čeká vás hudební vystoupení souboru Musica Krakela, krátká promluva zástupce města a také malé občerstvení, čaj a vánoční punč. Na závěr bude rozsvícen městský vánoční strom za cinkání zvonečků, které si prosím přineste s sebou.
Akce se koná od 17 hodin.