RADOVÁNKOVÁNÍ S KAMARÁDKOU KNIHOU v městské knihovně

13. březen 2018 - 13. březen 2018
Březnové úterní Radovánkování připomene význam knih v rámci Března – měsíce čtenářů.
Knižní novinky mají stálé místo v našem programu. V rámci společných her se tentokrát budeme ptát „Kdo to ví?“ a zajímavé otázky s nečekanými odpověďmi jistě děti pobaví. Těšíme se na setkání s příznivci a milovníky knih.

Dokumenty