NOTOVÁNÍ v přízemí SVČ Bájo

17. prosinec 2018 - 17. prosinec 2018
Malé předvánoční koncerty dětí, které v SVČ Bájo navštěvují hudební obor. 
V programu zazní adventní, vánoční i jiné písně. Začátek v 17 hodin.