Nejlevněji nebo kvalitně?

27. květen 2019
Nejlevněji nebo kvalitně? Kurz o veřejných zakázkách.

Jak hodnotit veřejné zakázky - měly by být nejlevnější, anebo nejkvalitnější?

Veřejní zadavatelé by rádi zohledňovali kvalitu, avšak tohoto způsobu zadávání veřejných zakázek se obávají kvůli kontrolám nebo sporům s dodavateli.

Jaké jsou reálné možnosti kritérií kvality a ekonomické výhodnosti? Tuto i jiné otázky vám zodpovíme na kurzu ve Vile Čerych. Přednášet bude Michal Kudrnáč, který má více než desetiletou praxi v oblasti veřejných zakázek.

Výklad bude doprovázet komentář pana Holendy, vedoucího oddělení metodiky a kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Přihlašujte se na http://bit.ly/prihlaska-verejne-zakazky

Cena kurzu je 690 Kč (občerstvení zajištěno).