SLAVNOST STROMŮ

20. říjen 2019
SLAVNOST STROMŮ

v zahradě Vily Čerych

Slavnost stromů pořádáme letos již po sedmnácté. Tentokrát bude sázen strom na počest manželů Ležovičových, kteří se zasloužili o rozkvět Vily Čerych i její zahrady. Začátek je  ve 14 hodin.