MILAN ZÁLIŠ: BEDŘICH VELIKÝ – 1. ČÁST

20. duben 2022
MILAN ZÁLIŠ: BEDŘICH VELIKÝ – 1. ČÁST 20. dubna 2022 | 18 hodin  v oddělení pro dospělé Knihovny Barunky Panklové
Zveme na 2. pokračování historické přednášky pana Milana Záliše z Ratibořic. Fridrich II. Veliký (německy Friedrich II. der Große, česky Bedřich Veliký) byl v letech 1740–1786 pruský král, braniborský kurfiřt (jako Fridrich IV.) a neuchâtelský kníže z rodu Hohenzollernů a jeden z největších vojevůdců 18. století. Za své vlády pozvedl Prusko na úroveň velmoci a rozšířil državy svého rodu, zejména na úkor Rakouska (Slezsko). Současníci mu dali řadu přídomků, z nichž nejznámějšími jsou „Starý Fritz“ (der Alte Fritz) a „Hrobník“ (Totengräber). Pokud jste navštívili v dubnu první část, rozhodně si nenechte ujít zakončení osudu této zajímavé osobnosti. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci míst na tel. 734 155 855.