Medovej vejkend na Mlejně

29. září 2018 - 30. září 2018
Program na dvoře Rudrova mlýna v Ratibořicích.
Součástí programu jsou hudební vystoupení, či soutěž O nejlepší med Českoskalicka.

Dokumenty