LIDSKOST NENÍ DOCELA ZTRACENA

17. březen 2020
LIDSKOST NENÍ DOCELA ZTRACENA

v modlitebně Církve bratrské v Tyršově ulici v 17 hodin

Sbor Církve bratrské v Tyršově ulici ve spolupráci s městem Česká Skalice zve na přednášku s hostem doc. PhDr. Janem Háblem, Ph.D. V letošním roce si připomeneme výročí 350 let od úmrtí Učitele národů Jana Amose Komenského, jednoho z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů, který bývá právem nazýván "učitelem národů". Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto takřka celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k obnově lidství. Avšak toto své dílo nedokončil. Dokončíme ho my dnes? Anebo jako národ Komenského započneme alespoň pracovat na naplnění Komenského vize v 21. století?