Jiřinkový ples

23. září 2017
Jiřinkový ples

K tanci a poslechu hraje skupina Geny ze Rtyně v Podkrkonoší. Předtančení zajistí Spolek panstva na tvrzi Žíželeves.

Vstupné 100 Kč. Předprodej v Regionálním informačním centru v České Skalici od 1. září 2017.

Akce je realizována v rámci projektu Cztery pory roku w Polsce i Czechach / Čtvero ročních období v Polsku a Česku, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000962, který je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.