JINDŘICH KLABAČKA & VÍTĚZSLAV KREJČÍ: CO JE NAHOŘE, JE I DOLE, CO JE DOLE, JE I NAHOŘE

11. leden 2022 - 24. leden 2022
JINDŘICH KLABAČKA & VÍTĚZSLAV KREJČÍ: CO JE NAHOŘE, JE I DOLE, CO JE DOLE, JE I NAHOŘE do 24. ledna 2022  v  oddělení pro dospělé Knihovny Barunky Panklové
Autoři výstavy fotografií jsou Vítězslav Krejčí a Jindřich Klabačka. Vítězslav Krejčí je předseda Volného sdružení východočeských fotografů a Jindřich Klabačka je dlouholetým členem Fotoklubu Náchod. Autoři se dohodli na společném názvu výstavy: „Co je nahoře, je i dole, co je dole, je i nahoře“, což má popsat spojení materiálního a duchovního světa. V. Krejčí pojal námět jako znázornění protikladů. J. Klabačka zvolil cestu zobrazení pomocí fotografických průhledů. Výstava je ke zhlédnutí v době provozu oddělení (út–čt 12.30–17.30 hodin, pá 8–11 hodin).