Den otevřených ateliérů

16. červen 2019
Den otevřených ateliérů Den otevřených ateliérů ve Zlíči (v bývalé škole).

Jedná se o další ročník výtvarného projektu, který bude probíhat v celém Královéhradeckém kraji. Veřejnosti budou zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků či řemeslníků, malířů, fotografů, sochařů, řezbářů, keramiků a dalších umělců. Akce je pojata jako oslava výtvarného umění, hold výtvarnému talentu a řemeslné zručnosti. Lidé mohou navštěvovat nejen umělecké ateliéry a řemeslné dílny, ale také zahrady, dvorky, hospodářské usedlosti a jiné soukromé prostory umělců. Adresy zúčastněných výtvarníků budou k dispozici na internetových stránkách Impulsu Hradec Králové www.impulshk.cz. Smyslem projektu je umožnit milovníkům výtvarného umění nahlédnout do tvůrčího prostředí umělců a zprostředkovat vzájemná setkávání. Otevřené ateliéry by měly být skutečným výtvarným svátkem s přínosem pro návštěvníky i pro umělce. Jeden z otevřených ateliéru bude také ve Zlíči (v bývalé škole), kam vás srdečně zve malíř Petr Vlček a Spolek Východočeský fotograf.

Akce se uskuteční od 10 do 18 hodin.